Mobirise Website Builder

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี

ในการผลิตชิ้นส่วนความละเอียดสูง ด้วยเครื่องจักร CNC -
เลื่อย กลึง มิลลิ่ง เจียรไน เจาะ ต๊าปเกลียว เชื่อมโลหะ

Trusted machined parts manufacturer for OEMs in Thailand.
With experience more than 40 years

ลูกค้าของเรา

Bomag's Customer
IATF CertificateIATF 16949:2016
Certified

Quality

บริการของบริษัทฯจะผลิตชิ้นงานที่มี "คุณภาพ" ตรงตามความต้องการของลูกค้า

On Time

พร้อมจัดส่งตรงเวลา
ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน

Certificate

ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน
IATF 16949:2016

International

รองรับงาน OEM
งานสั่งผลิตเฉพาะพิเศษงานผลิตจำนวนมาก
ทั้งในและต่างประเทศ

Add Line to Bomag
Add Line to Bomag

ตัวอย่างชิ้นงาน

ในการผลิตชิ้นงานความละเอียดสูงด้วยเครื่องจักร CNC ไม่ว่าจะเป็นงานกลึง เลื่อย มิลลิ่ง เจียรไน เจาะ ต๊าปเกลียวรู และงานเชื่อมโลหะ พร้อมเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมหลากหลาย สามารถตรวจสอบผลการผลิตได้แม่นยำทุกจุด

www.bomag.co.th

บริการของเรา

Mobirise Website Builder
งานกลึง

รับผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง CNC จากโลหะไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง กลึงตามรูปแบบชิ้นงานตัวอย่าง
งานกลึงละเอียดที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ 

Mobirise Website Builder
งานกัดมิลลิ่ง

รับบริการมิลลิ่งด้วยเครื่องมิลลิ่ง Machining Center เครื่อง CNC และเครื่อง Manual
บริการกัดงานโลหะ กัดเจาะแผ่นโลหะ กว้านโลหะและกัดผิวโลหะ

Mobirise Website Builder
งานเจียร์

รับเจียรนัยงาน ด้วยเครื่องเจียร
สำหรับชิ้นงานที่ต้องการความเรียบผิวเป็นพิเศษ
ละเอียดถึง 0.1-1 ไมครอน

Mobirise Website Builder
งานเจาะและต๊าปเกลียวรูชิ้นงาน

รับเจาะรูและต๊าปเกลียวชิ้นงานจากเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก

Mobirise Website Builder
งานประกอบเชื่อมโลหะ

รับเชื่อมชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานมีขั้นตอนการผลิตผสมผสาน ที่ต้องมีการนำชิ้นงานที่กลึงหรือมิลลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเชื่อมต่อกัน

Add Line to Bomag
Add Line to Bomag
Mobirise Website Builder

Turnning / งานกลึง

งานกลึง

Turnning / งานกลึง 

รับผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง CNC จากโลหะไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง กลึงตามรูปแบบชิ้นงานตัวอย่าง กลึงตามแบบวาด (Made to order) งานกลึงละเอียดที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง (Precision parts) ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร (Machine Sparepart Maker) หรือชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ มอเตอร์ไซด์ โฟคลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ลิฟท์ และอื่นๆ

บริษัทฯ ผลิตชิ้นงานตามแบบ (Drawing) หรือตามตัวอย่าง โดยจะทำการวัดชิ้นงานตามตัวอย่างโดยละเอียด ด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานและจะส่งแบบ (Drawing) ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะสั่งผลิตชิ้นงาน หลังจากผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการตรวจเช็ค (QC) ก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง

ความสามารถในการผลิตของบริษัทฯ รองรับงาน OEM งานสั่งผลิตเฉพาะพิเศษ งานผลิตจำนวนมาก (Mass production) ทั้งในและต่างประเทศ.

Mobirise Website Builder

Milling / งานกัดมิลลิ่ง

งานกัดมิลลิ่งMilling / งานกัดมิลลิ่ง

รับบริการมิลลิ่งด้วยเครื่องมิลลิ่ง Machining Center เครื่อง CNC และเครื่อง Manual
บริการกัดงานโลหะ กัดเจาะแผ่นโลหะ กว้านโลหะและกัดผิวโลหะ
เครื่องจักรที่บริษัทฯ ใช้
เครื่องมิลลิ่ง Machining Center มีความแม่นยำและมีความละเอียดสูง เหมาะกับชิ้นงานจำนวนมาก ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ชิ้นงานที่ไม่กลม มีรูปทรงหลากหลาย
เครื่องมิลลิ่ง CNC สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าและสามารถกัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ

เครื่องมิลลิ่ง Manual สามารถกัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้และสามารถเจาะรู กัดชิ้นงานได้ตามความต้องการของลูกค้า

Mobirise Website Builder

Grinding / งานเจียรไน

งานเจียรไนGrinding / งานเจียรไน

รับเจียรนัยงาน ด้วยเครื่องเจียร ดังนี้

เจียรรูใน / Internal Grinding
เจียรไร้ศูนย์ / Centerless Grinding
เจียรราบ / Surface Grinding.

Bomag tooling

Drilling & Tapping / งานเจาะและต๊าปเกลียวรูชิ้นงาน

งานเจาะและ
ต๊าปเกลียวรูชิ้นงาน


Drilling & Tapping / งานเจาะและต๊าปเกลียวรูชิ้นงาน

รับเจาะรูและต๊าปเกลียวชิ้นงานจากเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการผลิตอย่างมาก

โดยมาตรฐานเกลียวทั่วโลกที่ใช้กัน จะแบ่งเป็นสองมาตรฐาน คือ มาตรฐานอเมริกาและมาตรฐานทางยุโรปและเอเชีย ซึ่งจะแบ่งชนิดและประเภทได้ดังนี้
1. เกลียว NPT (National Pipe Thread Taper) (เกลียวสโลพ) เป็นเกลียวมาตรฐานอเมริกา ชื่อรุ่น เช่น ½” NPT
2. เกลียว BSP,BSPP (British Standard Pipe-Parallel) (Straight) (เกลียวตรง) เป็นเกลียวมาตรฐานของอังกฤษ ชื่อรุ่นเช่น G ¾”
3. เกลียว BSPT (British Standard Pipe-Taper) (เกลียวสโลพ) เป็นเกลียวมาตรฐานอังกฤษ ชื่อรุ่นเช่น R ¼”
4. เกลียว PF (JIS Standard Pipe) (Parallel) เป็นเกลียวตรง มาตรฐานญี่ปุ่น ชื่อรุ่นเช่น ½”PF
5. เกลียว PT (JIS Standard Pipe) (Taper) เป็นเกลียวสโลพ มาตรฐานญี่ปุ่น ชื่อรุ่นเช่น ¼”PT
6. เกลียว BSW (British Standard Whitworth) เป็นเกลียวมาตรฐานอังกฤษอีกเหมือนกัน ชื่อรุ่นเช่น ¼ “BSW
7. เกลียว ISO METRIC เป็นเกลียวมาตรฐานระบบISO (สากล) ชื่อรุ่นเช่น M12.

Mobirise Website Builder

Metal Fabrication, Welding & Assembly / งานประกอบเชื่อมโลหะ

งานประกอบเชื่อมโลหะMetal Fabrication, Welding & Assembly / งานประกอบเชื่อมโลหะ

รับเชื่อมชิ้นงาน ในกรณีที่ชิ้นงานมีขั้นตอนการผลิตผสมผสาน ที่ต้องมีการนำชิ้นงานที่กลึงหรือมิลลิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานประกอบที่ได้ผลลัพธ์ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการ

Map :

Bomag Co.,Ltd.
15 Soi Thakham 12, Samaedum, Bangkhuntien,
Bangkok, Thailand. 10150

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

Machine List

เครื่องจักร

CNC LATHE MACHINE 

30 units

CNC MACHINING CENTER

10 units

MILLING MACHINE

6 units

NC BAND SAW.

3 units

HACK SAW.

2 units

CYLENDICAL GRINDING MACHINE   

1 unit

CNC INTERNAL GRINDING MACHINE.

1 unit

AUTOMATIC INTERNAL GRINDING MACHINE

1 unit

SURFACE GRINDING MACHINE

2 units

CENTERLESS GRINDING MACHINE

2 units

DRILLING MACHINE

12 units

HYDRAULIC PRESS MACHINE 

1 unit

Measuring Instrument List

เครื่องมือวัด

COORDINATE MEASURING MACHINE (CMM)

3 units

HARDNESS TESTER

1 unit

CONTRACER MEASURING

1 unit

SURFACE ROUGNESS

1 unit

DIGITAL HEIGHT GAUGE

2 units

GAUGE BLOCK SET

1 unit

OTHER INSPECTION TOOLS (IN PPOCESS MEASURING)        

95 units

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Add Line to Bomag
Add Line to Bomag

Contact us for more information

About us

รับผลิตชิ้นงานความละเอียดสูงด้วยเครื่องจักร CNC ไม่ว่าจะเป็นงานกลึง เลื่อย มิลลิ่ง เจียรไน เจาะ ต๊าปเกลียวรู และงานเชื่อมโลหะ พร้อมเครื่องมือวัดที่ครอบคลุมหลากหลาย สามารถตรวจสอบผลการผลิตได้แม่นยำทุกจุด

Contact Info 
  • Tel : +66 (2) 895-6088

  • E-mail : sales@bomag.co.th

  • Open/Closed :
  • Monday - Saturday: 08:00 AM –05:00 PM
  • Sunday: Closed


Location
  • Bomag Co.,Ltd.
  • 15 Soi Thakham 12, Samaedum, Bangkhuntien,
  • Bangkok, Thailand.
  • 10150

AI Website Builder